Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 19/12/2017 17:38, số lượt xem: 1054

Có phải đều do một chữ nghèo
Nên đời dương thế lắm lằn eo
Mùa đông vá víu mền ti tẹo
Hè phố chen chui sống bẹo nhèo
Mười độ ôm chầm ôi lạnh lẽo
Rét mùa phủ kín chịu còng queo
Ăn mày bới rác cùng tê méo
Lẫn cụ già đanh phận bọt bèo

Cuộc sống Thủ đô cũng bọt bèo
Không nhà rét đậm cuốn còng queo
Vì đâu nhân thế đành xiêu vẹo
Khiến cảnh trần gian khổ bẹo nhèo
Đến nỗi thân già thua cục kẹo
Cho phần xác nữ rát lằn eo
Trời cao có mắt hay mờ sẹo
Có phải đều do một chữ nghèo

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm