Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 10/06/2018 10:58, số lượt xem: 418

Giỡn mộng phù hoa kiếp hải hồ
Nghe lòng quạnh quẽ rát hoài xô
Còn đâu nguyệt ái mùa nao trổ
Đã cạn thơ tình thuở ấy tô
Cứ tưởng nguyền thương dào dạt vỗ
Ai dè thệ ước ngỡ ngàng phô
Làm cho vạn nẻo đầy giông tố
Để giữa gian trần chịu kiếp cô

Để giữa gian trần chịu kiếp cô
Rộng lòng nhân nghĩa đức hiền phô
Vượt bao nguy hiểm dìu thân cố
Dệt lắm huy hoàng rán sức tô
Ghét bỏ trời cao hoài đẩy đổ
Ganh hờn sóng dữ mãi đùa xô
Nào ai biết được niềm đau khổ
Giỡn mộng phù hoa kiếp hải hồ

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm