Triền miên nghĩ ngợi nẻo dương trần
Tất cả như là một huyễn vân
Não khổ tâm hồn đau lắm bận
Mù tê trí dạ khẳm bao lần
Đành nương dỗ kiếp theo đường phận
Cũng rán nuông đời buộc rẻo thân
Đuối giữa sông tình chan tủi hận
Buồn thay ước vọng chẳng thơm phần

Buồn thay ước vọng chẳng thơm phần
Phước hạnh đâu nào khổ não thân
Khắc khoải sông đời toang những bận
Tàn hoang bão mộng rách nhiêu lần
Tìm đâu diễm ái trong miền phận
Vợi cả mơ nguyền giữa sắc vân
Hẻo xám nhiều đêm lòng dỗi giận
Triền miên nghĩ ngợi nẻo dương trần

Liên hoàn – Ngũ độ thanh –Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm