Rót đi anh...
Cạn hết ly rồi
Rót nữa
Cho em
Cho anh
Ta uống
Cho thương yêu cạn
Cho sầu đau vơi.
Sau đêm nay
Sống lại cuộc đời
Bỏ hết đi thôi
Tất cả là nông nổi.
Tình yêu cho anh
Một thời
Em đánh đổi
Đêm nay
Đã chết hẳn rồi!
Rót đi anh
Rượu đắng
Chia phôi...

Tặng TV,
Đà Lạt, 03/8/2021