Ngồi trên cao gác mái.
Lặng ngắm mây trời bay.
Nhìn nắng qua kẽ tay.
Nghĩ về chuyện mai này.

Những ước mơ được thấy
Sẽ lớn lên từng ngày.
Về ngôi nhà và những đôi tay.
Cùng nhau ủ ấm, cùng nhau đắp xây.
Qua hết giông bão này.