Giận quá, chiều này mưa
Âm u thế chưa vừa?
Lòng đã thừa bề bộn
Trời còn mưa, còn mưa!

Mưa ướt ngoài khung cửa
Mưa mưa ướt lối về
Tóc dài đành mặc kệ
Rối chiều mưa lê thê...

Vẩn vơ vài vụn vặt
Mưa giọt ngắn giọt dài
Biết nào đúng, nào sai?
Nghĩ gì, sao nghĩ mãi?

Đường về nhà dẫu ngắn
Hà cớ trở nên dài?
Nghĩ gì, sao nghĩ mãi?
Biết thế nào, đúng, sai?
...
“Như thế nào là đúng?
Và thế nào là sai?
Không, chỉ là phải... phải!”
...
Có bờ vai tối tăm
Chìm...
dòng người thăm thẳm
Chiều này mưa lâm thâm
Giận chiều này - giận lắm!

Đà Lạt, 20.05.2020