Anh biết không tháng năm tạnh mưa rồi
Mà anh vẫn đi xa từ thuở ấy
Hè lại đến sân trường hoa phượng cháy
Con ve sầu mong ước đợi ngày mưa.

Em chờ anh cơn mưa cũ năm xưa
Mưa đã tạnh mấy mùa rồi đấy nhỉ
Lòng em nhớ, nước mắt em lại chảy
Như cơn mưa rơi ướt áo mùa hè.

Con đường quen cây xanh tán lá che
Nghe đôi lứa chuyện trò to nhỏ
Anh có biết mình em buồn lắm đó
Mong cơn mưa ngày ấy lại quay về.

Tháng năm rồi anh có thấy tiếng ve
Tha thiết gọi anh về mùa hạ mới
Sân trường cũ chùm phượng hồng nở vội
Như chẳng biết nỗi buồn cơn mưa cũ ngày xưa.

Anh giận em hay anh giận cơn mưa?
Mà đã mấy mùa anh chưa trở lại
Con đường cũ in dấu chân vụng dại
Sao tạnh mưa rồi vẫn ướt mãi trong em.