Sự sống thanh trong nguồn nước giọt bình yên
Chia phôi mắt đôi được sinh kết mọi miền
Thinh không tĩnh lặng toả tình yêu cung bậc
Hoàn vũ bao la mà nhịp lắng an nhiên
Trời kia tỏ tình khiến con thơ tỉnh giấc

Chẳng có gì không tạo thành từ sự thật
Hồn nước tượng thai trao sự sống muôn loài
Khiết tịnh tâm hồn hoà không xanh tầng thắm
Vật chất tinh khôi nét rạng rỡ linh oai
Tiến trình tạo dựng khắp thiên hà vạn dặm.

Mắt vẫn nhắm mà hồn giục tri thiên thắm
Lặng lắng không trung triều nhạc tấu triền miên
Du dương tiếng lòng rung ngân thương trìu mến
Giọt rớt vỡ tan đêm ngấm hương huyền nhiệm
Thiên Ý ngàn phương đời an viên nóng bỏng.

Khối động khẩn trương nhịp chu trình tạo sóng
Tạo hoá bắc cầu giao tinh tú huyền không
Vương vương không gian treo nôi cỏ nội đồng
Đại dương gió chiều chia đều hạt huyết thống
Phận bé nhỏ, bồi hồi lệ nóng cậy trông
Thiên Chúa tình thương thật cao vời khôn ví.

Sương tơ kết sợi hồng ân miền nhân trí
Mẫn cảm tình trong xao xuyến bước gian trần
Mỗi bước đến gần, gần đến cõi thiên ân
Được cảm giao mối tình Cha con ý nhị
Giây liên kết tỏ Lời, Ngôi Hai nhân vị
Khối tình yêu này thầm lặng bất khả phân.

Sài Gòn, ngày 28/6/2017