Mùa sang mắt ngó xốn xao
Ngàn phương lối thẳng phương nào rẽ ngang
Mây cao sao ước nhuộm vàng
Để lòng trôi nổi đáo giang ngược mùa
Xuân xanh tay vớt giọt mưa
Chàng nàng thổn thức đã vừa chín thương
Mùa sang ai muốn lên đường
Nước Trời đoàn tụ thuyền sương giao mùa.

Hồn Biển cảm hoạ cùng nữ sỹ Bùi Thị Nhài
27/12/2017