Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Xuân (36)
Đăng ngày 04/02/2017 16:01, số lượt xem: 313

Đầy lan toả sắc ngọt xuân hường
Đượm ánh huê tình phả nguyệt nương
Cây huyễn ảo thùa xao xuyến nẻo
Gió thơm ngời lộng ngát ngan đường
Bầy ong ghẹo phím lời vương cội
Mộng bướm hoan đời cánh đẫm sương
Mây luyến quyện mời câu hứa hẹn
Ngây thơ giữa ái diễm tình trường

Trường tình diễm ái giữa thơ ngây
Hẹn hứa câu mời quyện luyến mây
Sương đẫm cánh đời hoan bướm mộng
Cội vương lời phím ghẹo ong bầy
Đường ngan ngát lộng ngời thơm gió
Nẻo xuyến xao thùa ảo huyễn cây
Nương nguyệt phả tình huê ánh đượm
Hường xuân ngọt sắc toả lan đầy

Thuận nghịch độc