"Có những hạt rơi trên đất tốt và sinh hoa kết quả"
(Mt.13.1-9)
Thân xác tâm hồn mảnh ruộng cằn hay màu mỡ
Không loại trừ, không phân loại kích cỡ
Vẫn có trong mình phẩm giá uyên nguyên
Là hiền nhân hay phàm nhân tôi tớ
Chốn chân quê con một Cha là thượng đế tinh tuyền.

Ước thân xác lớn lên
Ước tâm hồn vươn lên trong trưởng thượng
Con đón vào lòng rễ tơ yêu quy hướng
Chăm phân bón nước nguồn khiêm hạ không ương bướng
Cùng biến đổi đất mềm cày sâu nhặt đá chướng.

Học thiên nhiên bốn mùa gian lao cuộc vần đổi
Vươn nhân cách rèn tu cùng xây trong tình khối
Con chuẩn bị vuông đất nghèo đón tin mừng sắp tới
Ngày mỗi ngày lời Chúa gieo sớm tối
Không nhặt cất tồn kho mà nuôi cấy tâm lòng.

Hạt lời ngài đã gieo trí ấp ủ ngày đêm
Để hạt mầm tươi xinh được vươn êm lá cánh
Con hiến từng thớ thịt hiến cả nhịp tim mềm
Hấp thụ lời Giêsu hấp thụ nguồn ánh sáng
Uống từng ngụm nước trong thở làn hơi linh thánh
Lời Chúa lớn lên con cũng được lớn lên.