Em cánh hoa bốn mùa lỡ rớt muộn vào thu
Anh cỏ tím yêu chiều đón vào giấc mộng ru
Thu đến muộn nơi này
Rất ít lá rơi bay
Như chẳng muốn tỏ bày
Dấu kín một đời tu.

Em cánh hoa hương ngầm anh gió hỏi trầm ngâm
Sao hoa vàng tâm thế để vương mối tình thâm
Vì là Thu mắt nai
Yêu Tạo hoá an bài
Luôn ngoảnh đợi nhân thế
Giữ vàng ngọc tương lai.

Em cánh hoa thầm thĩ đắm đuối từng nếp nghĩ
Đã rời cành sự sống còn nhiều lời ý vị
Là muốn Thu đừng phai
Em muốn ở cùng ai
Trên từng trang sách nhỏ
Lật tới chỗ ban mai.

Cánh hoa chẳng đàm tiếu dẫu dời kia khó hiểu
Một đời vụt bóng câu hãy quay đầu quy chiếu
Như Thu, Cha nhủ bảo
Cõi tâm giao chí hảo
Về cội sẽ xuôi đường
Đừng tin chuyện giá đáo.

Em cánh hoa tình yêu là dấu chỉ thiên triều
Em rắc lòng hương trắng trên cung đường phẳng lặng
Nhân loại có bốn mùa
Tập yêu thương với Chúa
Để chọn lối thiên thu.

29/9/2017, vẫn còn đợi nàng Thu.