Là tình yêu từ Thiên Chúa gieo mầm
Bé tí nị tưởng chừng không sự sống
Sự diệu kỳ trong từng cánh gió lộng
Trao ơn thiêng giãi bầy khúc biệt ly

Ồ con người
Cục cưng của Tạo Hoá
Chỉ vậy ư, chỉ có vậy mà thôi!

Là tình yêu một gia tài thừa tự
Được Cha Hiền dịu dặt giữa khúc nôi
Lòng tận hiến của mẹ trong đau đớn
Đáy tình sâu dòng phụ mẫu chảy bồi

Mẹ và ta hai đầu sợi dây rốn
Tim nối mạch Trời cao chốn vợi vời
Sức ngắm nhìn, ta-mẹ cứ ngác ngơ
Cùng ôm bố, tròn gia đình nhiệm lạ!

Sài gòn,10/10/2015
Chút cảm tác và tâm tư với nhà thơ Đào Công Điện qua thi phẩm "Không nhằm để chứng minh".