Vươn lên cho cả hai chiều kích
Vòm tuyệt đối khôn cùng
Khung tương đối hữu hạn
Như cánh gió chầm chậm khởi phát cơn dông
Như hạt mầm trăm năm vươn đại thụ
Như sẽ chia da diết tái tê đê mê thức ngủ
Như phong nhiêu bốn mùa đầy vơi những thao thức những thoả lòng
Điều có giá trị tuyệt đối
Điều mong manh và dễ vỡ
Điều thai nghén cùng con người với trí tri ngồ ngộ
Khô khan cũng chịu được
Đắng cay cũng cho qua
Muối mặn mà ngọt ngào trong môi miệng
Tù đầy mà vẫn vùng vẫy tự do
Tưởng tuyệt vọng mà lại rộng mở tới chân trời
Ôm hết mọi hư vô cho thành tạo cái có
Băng qua cái chết để phục sinh cứu rỗi
Tình Yêu!