Ngày đông cất áo xanh
Xuân đến đem ra mặc
Lá xanh thấy nắng trời
Và tôi lại thấy em.

Nếu được điều ước nhỏ
Nguyện làm nhựa trên cành
Nuôi màu xanh tươi thắm
Tay nắm lấy bàn tay.

Rồi mai này thu đến
Em thay màu áo vàng
Tôi lại hoà vào đất
Ôm ấp lá thu rơi.