Đăng ngày 17/11/2023 11:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/03/2024 08:28, số lượt xem: 657

Áo em màu nắng
Ấm giữa ngày đông
Trong lớp học vắng
Có dây tơ hồng?

16/11/23