Chẳng biết tại em hay tại anh
Tình yêu đang đẹp bỗng tan tành
Phải chăng là bởi do duyên số
Nếu vậy thì thôi chắc cũng đành

Em ghi vào giấy những lời yêu
Anh trả lại em những buổi chiều
Chỉ có mình em và quạnh vắng
Mình em lạc bước giữa cô liêu...

Hết thật rồi sao một chuyện tình
Là em hay bởi là do anh
Trả lời chi nữa đâu quan trọng
Câu hỏi! Nhà ngươi mau biến nhanh!

1/2020