Những tháng ngày vội vã đã qua đi
Thời gian trôi chẳng còn gì để nhớ
Tiếc làm chi một chuyện tình vụn vỡ
Để riêng mình mãi dang dở mà thôi
Ước được làm gió thổi với mây trôi
Xua hết đi những đơn côi từ đấy
Bao năm qua trái tim này vẫn vậy
Sống giản đơn để cảm thấy an lòng...

Đã chẳng còn gì nữa để mà mong
Tình vụt tay chỉ còn dòng thơ sót
Ký ức xưa như vẫn đang nhỏ giọt
Lăn trên môi vị mặn đắng ngày nào
Thôi từ đây tạm biệt những chiêm bao
Những dòng thơ cũng chẳng trao người nữa
Ta lại viết thêm một bài dang dở
Cảm ơn người vì từng ở bên ta.

Bởi một thời vội vã đã đi qua...

01/2020