Những bông tuyết trắng lả lơi tràn
Lạnh lẽo xuyên vào thấu cật gan
Ngọn bấc se se lòng buốt khản
Giọt phùn rải rải dạ buồn đan
Ta hoài ái cũ nhiều ngơ ngãng
Em nhớ ân xưa lắm khẽ khàng
Khêu ngọn nến hồng soi nẻo nhạn
Hong tình ấm lại lúc đông sang!

Tuy Hoà, 20/12/2017