Ơ kìa, thiếu nữ tập yo-ga!
Trông rất đẹp xinh trắng nõn nà
Phô dáng ngọc ngà thân vững chãi
Tạo hình yểu điệu nét kiêu sa
Chăm rèn thể lực nâng tầm vóc
Năng luyện tinh thần dưỡng sắc da
Hít thở điều hoà, tâm tịnh sắc
Cuộc đời thư thái mỗi ngày qua.

Tuy Hoà, ngày 26/12/2017