Cong cớn nghển vòi nét thật xinh
Nhìn qua dáng điệu thấy ưng tình
Chè xanh mới nụ cho vài nhúm
Nước trắng vừa sôi chế lửng bình
Túc tắc chiều hôm ngon cửa miệng
Nhâm nhi sáng tảng khoái thân mình
Thời gian cảnh vật như ngừng lại
Đối ẩm dăm hồi sướng lặng thinh.

Tuy Hoà, 03/3/2018