Đăng ngày 14/04/2020 09:50, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 03/05/2020 06:42, số lượt xem: 387

Khi mới làm ra rất đẹp màu
Thùng, cần bóng bẩy sáng như nhau
Tập tành thích dạo nơi gờ cạn (1)
Nhuần nhuyễn khoái đờn cạnh lỗ sâu (2)
Vừa lúc tuyết hoa ngày quãng nhặt
Đến kỳ trăng mật suốt đêm thâu
Nhịp nhàng giai điệu, cung trầm bổng
Nay phím mòn hao, ngựa (3) gục đầu.

Tuy Hoà, 09/12/2017
(1) Lúc mới tập thì tay trái thường chơi mấy hợp âm cơ bản gần lược đàn cho dễ vì bấm nhẹ tay hơn.
(2) Khi thành thạo thì thích mấy hợp âm chặn gần lỗ thùng đàn vì cao độ nghe hay hơn.
(3) Ngựa đàn là thanh nâng đầu dây đàn, gắn trên cầu ngựa và được cố định trên thùng đàn.