Đà Lạt đẹp tươi giống cỏ hồng
Xa nhìn cứ ngỡ tấm chăn bông
Phủ tràn mặt đất tô màu rõ
Phản chiếu mây trời nhuộm sắc không
Mềm mại yêu kiều khi đến hạ
Mượt mà quyến rũ lúc sang đông
Cảnh đồi hoang trải bằng nhung lụa
Muốn ngả lưng say một giấc nồng.

Đà Lạt, 27/10/2017