Đi giữa Hà Giang rực sắc hồng
Qua “vườn địa chất” (1) đẹp rừng bông
Đồng Văn giác mạch bừng men rượu
Mèo Vạc bạc hà nức mật ong
Hương đất nồng nàn thu ước vọng
Sắc trời bảng lảng hạ hoài mong
Đến miền Tây Bắc mây trời lộng
Lễ hội mùa hoa rộn tiếng cồng.

Tuy Hoà, 22/11/2018
(1) Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu (03/10/2010).