Ôi tuyệt làm sao những nụ hồng
Sắc màu rực rỡ đẹp từng bông
Mượt mềm cánh nhuỵ hương đằm thắm
Gai góc thân cành dáng thuỷ chung
Quân tử ước thầm, trao nỗi nhớ
Hiền nhân hẹn tỏ, gửi niềm mong
Chờ cơn gió thoảng đời thơm ngát
Hoa của tình yêu sẽ đượm nồng.

Tuy Hoà, 19/10/2017