Đăng ngày 09/04/2020 12:17, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 24/04/2020 23:47, số lượt xem: 1508

Đá Dĩa An Ninh(1) tựa sát kè
Vịnh gành thơ mộng, bến thuyền ghe
Bờ trên lổn nhổn đôi gò đá
Bãi dưới lè bè một lũng khe
Trai trẻ lực bền leo đá gộp
Cụ già sức mọn lộn bờ đe
Biển xanh trong trẻo càng thêm hứng
Vài khắc trôi qua đã mệt phè.

Tuy Hoà, 09/6/2016
(1) Thắng cảnh Gành Đá Dĩa nằm ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.