Hoàng hôn phủ bóng sông Chùa (1)
Thuyền ghe neo đậu sau mùa lưới non
Ánh đèn phố thị vừa lên
Gió nồm hây hẩy từng cơn mát lành
Ráng chiều ve vãn trời xanh
Chim về núi Nhạn (2) trên cành đong đưa
Ai còn nhớ bến sông xưa
Cho ta kỷ niệm những trưa mùa hè
Tắm cùng chúng bạn hương quê
Nô đùa hớn hở bên bờ cát hanh...
Màu chiều nay vẫn còn xanh
Tuy Hoà (3) nay vẫn còn anh nặng lòng
Đêm trăng dạo khúc tơ đồng
Nhớ người viễn xứ thầm mong ngày về
Cung đàn rải nhịp đê mê
Sông còn nghe vẳng tiếng hò xuân xưa!

Tuy Hoà, 06/3/2020
(1) Một nhánh ngắn của sông Đà Rằng trước khi đổ ra biển.
(2) Núi Nhạn Tháp thuộc phường 1, tp Tuy Hoà, Phú Yên.
(3) Tức thành phố Tuy Hoà.