Hoa rụng mệt thềm, từng cánh úa
Đồng nội gió thổi lúa rung rinh,
Đất cỏ sau mưa vương trong mình
Làn hương thanh mát, chiều lộng gió.

Trước hiên em thơ ngồi bé nhỏ,
Chải tóc đưa bà bắt chấy cho.
Nhìn ra ngoài ngõ cô hàng gánh,
Khói vẩn nghi ngút: “Xôi nóng đây!”

Thương nội cần mẫn chăm đàn gà,
Mẹ thì gầy guộc làm sáng ra.
Mưa ngớt, để mẹ đỡ vất vả,
Để đường về nhà tươi mát thêm.

Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định, ngày 5 tháng 5 năm 2024.