Cảm xúc dâng cao dâng cao
Là vào giữa mùa khiết tịnh
Hương gió đó có lao xao
Tiếng gọi mời đời công chính.

Ôi Maria Trinh Vương
Mẹ là thuyền trăng khiết tịnh
Giữa trời ngăn ngắt hạt sương
Ươm nguồn thơ thiêng thánh thiện.

Thân xác giọt chắt tiêu giao
Hồng ân nở thắm má đào
Khí huyết này có hanh hao
Vọt trào tới đỉnh thanh tao.

Ôi Giuse đoá Huệ thiêng
Khiết tịnh dâng hết tình riêng
Khiêm nhu chu toàn thánh ý
Thân mộc nhựa chảy khắp miền.

Khiết tịnh, gia đình khiết tịnh
Vào đời đón những hân hoan
Thánh Thần, Ngài trọn quyền bính
Làm chủ thân xác bất toàn.

Ngũ quan cửa sổ trời mơ
Đón từng tơ sương thánh đức
Mái ấm kiên nhẫn dệt thơ
Vải đây Cha may áo mới!

Khiết tịnh hương sắc ngưỡng chiêm
Thông hiệp dâng tràn đức mến
Miền khiết tịnh miền thiên nhiên
Là an nhiên trong viên mãn.

Hồn Biển, GX Mông Triệu 26/9/2017