Vẫn có thể
Một ngày làm việc chìm trong thinh lặng
Nhưng “chào Mẹ” con thích bật môi thành tiếng
Để được nghe trong yên ắng tiếng lòng
Hồn thơ nhỏ quyện bên tà áo Mẹ.

Vẫn có thể
Sương kinh Mân Côi vẫn đung đưa rỡ ràng Đồi Thánh Giá
Chẳng biết thế nào tháng Mười lại vội trôi
Tháng Mười trôi, con vẫn chào Mẹ mỗi tối
Tháng Mười Một về con vẫn lần chuỗi Mân Côi.

Vẫn có thể
Cả cuộc đời con được đắm mình trong hồng ân thánh hoá
Được tung tăng giữa Mùa Vui xuân đoá
Được rạng ngời Mùa Sáng những hừng đông
Được nức nở trong Mùa Thương hoạn nạn
Được ủi an một Mùa Mừng hy vọng
Đủ bốn mùa sinh hoa thơ đậu quả.

Nhưng Mẹ ơi!
Sương kinh này con dâng Cha ước nguyện
Cứu linh hồn cứu vớt những tù nhân
Con nhỏ bé chỉ có điều thỏ thẻ
Mẹ, Mẹ ơi!
Xin cứu các linh hồn!

Mẹ ơi!
Sương kinh bay lên ngập tràn trong xóm nhỏ
Trắng thánh thiện
Đêm vào mầu tinh trắng
Lời của Cha
Vẫn dịu dặt hương lắng
Quỳ bên Mẹ con thờ phượng Ba Ngôi.

Jos. Cao Thái, 31/10/2017