Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tín hữu (1) Mẹ Maria (9) giáo hội (1) phép rửa tội (1)
Đăng ngày 23/07/2017 12:59, số lượt xem: 353

Muôn muôn phương
Giữa vạn vạn mái nhà
Mẹ vẫn đến bất kể ngày giờ tháng
Miễn đoàn con biết thỏ thẻ dâng Cha
Lời nguyện nhỏ kinh Mân côi sáng láng.

Nước lòng trôi
Dọn tâm hồn xứng đáng
Làm con yêu của Mẹ Chúa nhân lành
Được liên kết với muôn phương tín hữu
Tay đan tay Mẹ chỉ bảo học hành.

Học tiếng nói
Hiệp thông trong Giáo hội
Đón nỗi đau và chia xớt niềm vui
Học vâng lời hy sinh hơn vàng khối
Nhỏ nhoi thôi thì Mẹ cũng yêu rồi.

Mẹ muôn phương
Con kết nghĩa muôn phương
Có cùng Cha cùng tổ quốc thiên đường
Một dân tộc một dân riêng của Chúa
Làm công dân từ Phép Rửa diệu thường.

Mẹ ngàn phương
Thôi nức nở chiều vương
Đoàn con nay dẫu tật nguyền ương bướng
Xin đoan hứa nguyện theo Đức Nữ Vương
Để học yêu theo Giêsu hướng thượng.

Giáo xứ Mông Triệu, trưa Chúa nhật, 23/7/2017.