Vạn vật cỏ cây vươn ánh sáng trời
Bộ mặt địa cầu chăm sóc xanh tươi
Nguồn nhựa nóng hổi từ trong cõi đất
Hướng nội tâm quy, hướng nở nụ ngời.

Thái dương tâm thân
Rừng rực lửa gần
Bầu máu nóng ran chảy tràn huyết quản
Con người đôi chân
không chôn mặt đất
Thân đứng như cây đầu bay như mây

Một trái tim con
Một tấm lòng son
Một vách mỏng giòn chia hai thế giới
Thế giới Cha trời
Thế giới thở hơi
Cha ban cơ ngơi con thơ ca ngợi.

Cha đã tìm con trong vòng nhật nguyệt
Ngôi Hai Con Cha vâng lời nhập thế
Mặc lấy xác phàm của chính con đây
Trái tim yêu thương Ngài trao thế hệ.

Thánh Tâm con Cha
Ba Ngôi hiệp nhất
Thánh Tâm cội nhà
Giao hoà trời đất
Vũ trụ thái hoà lượng cả thứ tha
Nhân loại đồng tâm dâng Cha dạ cật.

Tung hô tung hô Tâm Cha sự thật
Giãi chiếu Thánh Thần huyết quản nuôi con
Xin cho mỗi ngày con về thân mật
Tình Chúa Ba Ngôi giao phôi sủng thất
Truyền rao truyền rao sự sống sinh tồn
Uống trọn bình minh tiêu hoá hoàng hôn
Tình yêu tình yêu
Cuộc đời là thật.

Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu ‘2017