Con lạc vào
Cánh đồng hoa hương sắc
Cánh đồng hoa lý lắc ngả muôn chiều
Dậy trời thơm nhụỵ rực đêm reo rắc
Mầm sinh sôi vươn chắc cánh phong nhiêu
Cánh đồng nhớ cánh đồng yêu huyền mặc
Giữa lặng tờ lời nhạc cất tiếng tiêu.

Nhạc mơ truyền
Ngân ngân phiêu huyết dụ
Sóng hồn gieo hạt lòng nhú mầm sương
Khoả trời đất sáng an khương vũ trụ
Điệu lung linh điệu tinh tú lạ thường
Ngẩng đầu lên những tâm hồn bó rũ
Bật hơi đi cảm một chút diệu thường.

Con cầm tay
Cùng bao người chuyển lắc
Khởi nhịp tim vào vũ điệu sóng dồn
Lừng âm vang nước tinh khôi bạc thác
Đã dậy men như chạm ngưỡng môi hôn
Trong vòng xoay cửa thiên môn bút tạc
Tượng hình Ngài, ôi Thiên chúa chí tôn.

Mây huyền nhiệm
Bóng càn khôn loá sáng
Rực không trung muôn đôi cánh hồng linh
Im lặng lắm lòng thổn thức bình minh
Xuyên xuyên chiếu đã biến hình trong trắng
Khai hội sao biển cả lắng cung nghinh
Mẹ nghìn trùng vẹn trung trinh sáng láng.

Trùng trùng hoa
Mắt Mẹ rạng nền trời
Ngời ấm áp rỡ ràng Mẹ Thiên chúa
Con chiêm chiếp đời chim non một thuở
Mẹ tập con vời cánh gió lên khơi
Tươi mới quá chẳng cánh hoa tàn úa
Nhịp thiên thần đôi tay níu chơi vơi.

Mẹ đồng hoa
Bước Mẹ quá dịu dàng
Con sung sướng reo lên ôi nhiệm lạ
Này thiên giới hé mắt nhìn cao cả
Trải dường hương cánh áo Mẹ thênh thang
Hoa Mân côi nở bốn mùa xuân hạ
Trọn thu đông Mẹ từ mẫu cưu mang.

Giấc mơ bên Mẹ, Mẹ Maria Mân Côi.
Rạng sáng thứ Bảy, GX Mông Triệu, 17/6/2017