Xuân về trên mái hạt sương rơi
Thiếu nữ nhòm song khoé miệng cười
Trước ngõ mai vàng loe sắc thắm
Sau vườn thược đỏ ánh màu tươi
Nắng hồng chiếu rải ngàn muôn lối
Mây trắng phiêu bồng khắp mọi nơi
Cây lá xanh chồi, vươn lộc biếc
Người vui duyên mới cảm yêu đời.

Tuy Hoà, 18/02/2018