Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Trần Đức Kiên
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 19/11/2017 20:01
Số lần thông tin được xem: 1226
Số bài đã gửi: 16

Những bài thơ mới của Trần Đức Kiên

 1. Lời con chó hoang 31/07/2021 00:31
 2. Nhân cách 31/07/2021 00:25
 3. Thiên nhiên 31/07/2021 00:23
 4. Tương quan 31/07/2021 00:21
 5. Cách xa 31/07/2021 00:13
 6. Mưa mùa hạ 31/07/2021 00:10
 7. Viên đá 21/01/2018 00:36
 8. Sợ 20/01/2018 23:48
 9. Bức thư cuối 2 22/12/2017 21:12
 10. Bức thư cuối 20/11/2017 14:01
 11. Dĩ vãng 20/11/2017 13:48

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia