Dang đôi tay đón chào làn sóng biển
Thả hồn mình hoà quyện với thiên nhiên
Khi cuộc đời là những dòng tấp nập
Ta ngỡ mình lạc bước vào cõi tiên.

02/08/2015