Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 06/06/2020 12:36, số lượt xem: 486

Từng là đồng đội một thời
Mà giờ hai kẻ mỗi người một phương
Đã đành cách biệt âm dương
Sinh ly tử biệt đôi đường chia ly
Tôi - anh xưa chẳng biết gì
Gặp nhau duyên nợ cũng vì nước non
Ra đi một tấm lòng son
Đường về đôi ngả chẳng còn gặp nhau
Anh về... Anh chẳng về đâu...
Mẹ cha chờ đến bạc đầu anh ơi
Con anh đã mất cha rồi
Vợ anh nay cũng một đời dở dang
Thương anh nước mắt chảy ngang
Không gì ngăn nổi hai hàng lệ rơi
Hỡi người đồng đội của tôi
Quên làm sao được một thời bên nhau
Sương giăng phủ kín mái đầu
Hành quân gian khổ chia sầu sẻ vui
Tiễn anh nốt đoạn này thôi
Nước non nhớ mãi cuộc đời của anh...

1/2020