Ngày xưa mưa ướt áo nàng,
Bài thơ tôi viết cũng tàn theo mưa.
Ngày xưa còn nhớ ngày xưa,
Nàng còn nhớ đến bài thơ đã tàn.

Trách gì một kẻ sang ngang
Cho người ở lại nhỡ nhàng tình duyên
Nàng đi mong ước ấm êm
Nàng đi mong ước êm đềm chồng con
Nàng đi khi tuổi trăng tròn
Nàng đi tôi cũng chẳng còn mùa xuân...

Đêm về tỉnh giấc bâng khuâng
Chiêm bao nằm mộng viết nhầm bài thơ.

2/2020