Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 14/12/2016 14:36, số lượt xem: 547

Tình yêu mau võ vàng
Lòng người dễ bất an
Duyên sao thường rất ngắn
Nên vỡ nát trăng ngàn.

Hãy vững lòng, ai nhé
Xin đi trọn kiếp trần
Đời người trăm lối rẽ
Việc gì mãi than van.

Tình có được dài lâu
Sao mong manh đến vậy?
Yêu thương mãi van cầu
Sao ánh hồng chẳng thấy?

Khắc khoải mãi tình đời
Không ngọt lành như ước
Chùng chình khi cất bước
Bỏi mộng quá xa vời