Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 13/11/2017 12:12, số lượt xem: 579

Êm đềm xoải cánh giữa đời thơ
Quãng nhạc tình yêu sắc ẩn mờ
Nắng toả mê thầm loang vẹn rỡ
Đêm về ước vọng thoả tròn mơ
Triền miên ngõ hẹn la đà nhớ
Phảng phất lời thương rộn rã chờ
Ngọt mãi hương lòng ân ái mở
Trăng lùa cánh diệu phả ngàn tơ

Trăng lùa cánh diệu phả ngàn tơ
Dệt giữa nồng thương ướp nẻo chờ
Phảng phất hương quỳnh đâu dậy ngỡ
La đà sắc phượng ấy lèn mơ
Triền thơm ái cảm nào pha lợ
Cõi lộng tình ân chả ám mờ
Rạng rỡ cung đàn thi phú mở
Êm đềm xoải cánh giữa đời thơ

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm