Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Ca từ (1)
Đăng ngày 11/01/2016 12:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lôi Bất Chấn vào 17/11/2016 09:23, số lượt xem: 1017

Ất Mùi tháng tám
Tiết cận thu phân.
Trỗi hơi sắt buổi lạc hà cô lộ
Ngân tiếng vàng màu thu thuỷ trường thiên.
Thuyền du ca lộng gió hái trăng ghềnh
Hội ngất ngưởng ôm đàn tìm bến cũ.
Đằng giao khởi phụng, thuận dòng Đằng Các nối thơ
Cựu quán lều gianh, mường tượng Hồng Đô hoạ phú.
Bửu cầm khai điệu, núi Châu Ê đã vọng tiếng Tiêu Tương
Bèo nước tương phùng, câu Lưu Thuỷ thêm hương bầu trọc tửu.
Đồi Thiên An chiều rải nắng vàng
Khe Châu Chữ cá giương vây đỏ.
Trời thu lồng lộng, mắt nhìn nhạn trận nam phi
Gió mát hiu hiu, tai lắng Chung Kỳ tri ngộ.
Đàn thi nhất xướng, cảm tri vũ trụ vô cùng
Tửu hữu hoà ca, tương thức nhân sinh hữu số.
Sáo ngân truyền Tửu Lệnh Tây Trù
Đàn xứng tặng Tiêu Tương Cầm Thủ.
Xích Bích giáo hoành,
Ô Khâu chén đổ.
Ca từ nối bút chàng Vương

11/09/2015

Kiểu phú, phỏng theo điệu ca trù lấy ý từ bài Đằng Vương các tự của Vương Bột nên đã ghi rõ là “nối bút chàng Vương” :)
Tây trù tửu lệnhTiêu Tương cầm thủ: hai danh hiệu trong nhóm bạn tửu hội.