Ai nói màu thời gian tím biếc?
Màu thời gian còn đỏ sắc gạch hồng
Nơi tháp Chàm Hòn Nhạn đứng ven sông
Cồn cát lắng sông Ba dường không chảy
Tuy Hoà đó họp đoàn ba nhóm bảy
"Anh em ta về" lớp cũ tuổi đôi mươi
"Nối vòng tay" câu hát tiếng cười
Ngậm ngùi tính đã dăm người xa khuất
Núi Đá Bia dấu chia hai miền đất
Đầm Ô Loan Lý Nhất một đoàn vui
Tuổi xanh thoắt đã xa rồi
Tím hồng cũng để phôi màu thời gian.

19/07/2015
Viết trên chuyến xe về Huế sau họp lớp 2015