Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Phụng Hà vào 25/09/2010 12:14

題弘宥廟

舊靈英氣振搖天,
威力嚴提造化權。
叩問山靈能潤物,
通為甘露作豊年。

 

Đề Hoằng Hựu miếu

Cựu linh anh khí chấn dao thiên,
Uy lực nghiêm đề tạo hóa quyền.
Khấu vấn sơn linh năng nhuận vật,
Thông vi cam vũ tác phong niên.


Miếu Hoằng Hựu ở huyện Lương Giang, trấn Thanh Hoá (nay là huyện Thọ Xuân). Mùa xuân năm Bính Thìn 1496 trời không mưa, vua cầu đảo ở miếu này. Trời mưa to, vua đề thơ.

Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Khí thiêng lừng lẫy dậy trời cao,
Tạo hóa quyền uy nắm chắc sao.
Sơn thần nếu biết nhuần muôn vật,
Hãy tuôn mưa ngọt, lúa vàng trao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khí thiêng lừng lẫy trời cao,
Tạo hoá nắm chắc quyền trao sao đành.
Sơn thần muôn vật biết rành,
Hãy tuôn mưa ngọt, tác thành mùa tăng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Linh khí lẫy lừng dậy cả trời
Đoạt quyền tạo hoá dễ như chơi
Cúi đầu thần núi phô tài phép
Mưa ngọt mùa sai giúp ích đời

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời