Ông sao sáng ông sáng sao
Ngôi sao lấp lánh trên cao tuyệt vời
Triệu hoa sao nở không vơi
Hay cuội vãi thóc đầy trời đêm nay?

Ước gì em có cánh bay
Hái ngôi sao sáng cầm tay làm đèn
Để khi cúp điện là em
Cho cô giáo mượn mỗi đêm chấm bài

Cánh đồng sao lại nở đầy
Em nhìn nhấp nhấy thấy hoài cánh hoa
Ước gì Cuội ghé thăm nhà
Mang ngôi sao lại làm quà tặng cô


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]