Chưa có đánh giá nào
32 bài thơ
Tạo ngày 21/04/2008 14:28 bởi Hoa Xuyên Tuyết, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/06/2009 21:56 bởi karizebato
Làm cách nào có thơ hay?
Hỏi vậy khác gì hỏi làm cách nào gặp
tiên tại phường Bích Câu?
Mọi câu thơ hay đều kỳ ngộ.
Hẳn phải siêng năng, có lòng thành
và nhất là biết chờ
người đẹp vỏ chữ bước ra
giờ các con phe đi ngủ.