15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 10/06/2009 04:38

Sớm hạ búp sen đôi gió
Sóng đòng buồm nhấp nhô thơm
Tóc liễu trường tân thơ cổ
Trời xanh côban rất Đường

Anh đời bến nước tên em mát
Đội mắt em qua mấy nắng rồ
               Ơi em rất ô
               Ơi em rất hồ
Trắng vỗ ồ hô trúc bạch
Bước động ngày thon róc rách


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994