Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 10/06/2009 00:06

Lòng mới ngỏ yêu
                             tim ngọng nói
Lời tỏ tình chưa sáng sõi bình minh
Âm lạ phố ồn
                      oanh bỏ đợi
Liễu đầu cành
                      độc thoại đoạn trường xanh
Em trung tâm nào
                            ngữ ngoại tim anh


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994