Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 09/06/2009 04:58

Nắng rũ áo mộng đò neo bến nhổ
Lá bỏ cành trời rứt én xanh lìa cây
Chiều ngậm mãi một nỗi chim rời tổ
Ga Vọng
           thu khuya ai xổ một hồi còi
Anh ở lại phố nghèo
                             xuân biết má hồng xiêm em ngọt
Quả môi thơm đầu mùa
Vườn ổi hương
                     chim thương thường đến ăn hạt nhớ
Mái à ơi mưa nguồn
Mi khép góc phùn đông
B52 Cống Trắng

Anh ở lại phố già em lặn lội
Như câu thơ bách niên
                                 duyên vẫn thì chín tới
Mỗi năm tình hoa mởi nghĩa gọi xuân

Chữ em thôi
                 một đời
                            chưa đi trọn hành trình


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994