Đọc bài này cảm động quá. Chả hiểu sao nước mắt cứ vòng quanh dù mình chả có em nào dắt tay đi chơi...
..." Em dắt tay tôi đi chơi
Giữa vườn sao nở sáng
Như tuổi em chưa mười tám
Như ngày nào dĩ vãng
Sống lại dần từng phút quê xưa
Có phải em nhận ra tôi
                     tôi nhận ra thơ nhỏ
Thuở xanh hai
            mình lại ra đời ".

...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..