Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 09/06/2009 04:41

Mây may thu mắt thủy mặc hồ
Nét thảo biếc đậm mày quá khứ
Nắng nhạt bước thon hè tình sử
Jin xổ dài
            khăn chấm đỏ
                                bụi mưa


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994